ΤΑ ΝΕΑΜΑΣ

“Αυθεντικά” Νέα, Δράσεις μας & Αναφορές Μέσων

“ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ”: οι πρώτες συμμετοχές Ενώσεων Ξενοδόχων

Local Hotel Clubs join the project “Local & Branded” products in Tourism

[GR] “Αυθεντική Ελλάδα” – Αθήνα, 18.10.2021

Δύο σημαντικές εξελίξεις είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες για το έργο “ΤΟΠΙΚΆ & ΕΠΩΝΥΜΑ“, που υλοποιούμε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και άλλους φορείς.

Το έργο ανακοινώθηκε δημόσια τον Μάρτιο του 2021 για τη συνεργασία Προορισμών και Προϊόντων, ενώ από τον Ιούλιο, με την συμμετοχή της Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος (ΛΑΕ), άρχισε να σχεδιάζεται και το Πιλοτικό Σήμα Γαστροτουρισμού. Να θυμίσουμε ότι το έργο αφορά σε 3 άξονες:
1. Την τοποθέτηση ελληνικών τοπικών προϊόντων στους μπουφέδες συνεργαζόμενων ξενοδοχείων/προορισμών με τρόπο “επώνυμο” (σήμανση παραγωγού)
2. Την προβολή των ελληνικών τουριστικών Προορισμών μέσα από προωθητικές ενέργειες στα Καταστήματα πώλησης ελληνικών τροφίμων
3. Την ανάπτυξη Σήματος Πιστοποιημένων Γαστροτουριστικών υπηρεσιών για καταναλωτές που θέλουν να γνωρίζουν γεύσεις & τεχνικές ελληνικών προϊόντων.

Έτσι από τον περασμένο Αύγουστο (2021), τρεις πρώτες Ενώσεις Ξενοδόχων αποφάσισαν και επίσημα πρώτες τη συμμετοχή τους στο έργο: Κέρκυρας, Ιωαννίνων και Νάξου. Μαζί με ήδη συνεργαζόμενα μεμονωμένα ξενοδοχεία στις περιοχές αυτές, έγιναν τοποθετήσεις προϊόντων στους μπουφέδες τους με σήμανση των παραγωγών και μετρήθηκε η αντίδραση των πελατών και η αυξημένη ικανοποίησή τους. Τα αποτελέσματα αυτά θα επικοινωνηθούν σε τουριστικές ημερίδες και σε συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού.

Στην δεύτερη εξέλιξη, στις περιοχές αυτές, με τη συνεργασία των ξενοδοχείων αλλά και εξειδικευμένων τοπικών τουριστικών γραφείων, δημιουργήθηκαν γαστροτουριστικές διαδρομές και έγιναν οι πρώτες δράσεις με βάση τα Πρότυπα του Σήματος Γαστροτουρισμού, για προγράμματα τόσο εντός όσο και εκτός ξενοδοχείων.

Αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε και τη γκάμα των προϊόντων “Αυθεντική Ελλάδα”, με γεύσεις που δεν είχαμε έως τώρα, πράγμα που θα φανεί στην επόμενη έκδοση του Καταλόγου Προϊόντων μας.
Μείνετε συντονισμένοι και θα ακολουθήσουν αναλυτικές πληροφορίες για τις (ενδιαφέρουσες πιστεύουμε) εξελίξεις μας.

[ENG] “Authentic Greece” – Athens, 18.10.2021

We are glad to announce two important developments in recent weeks for the project “Local & Branded“, a project we implement in collaboration with the Hellenic Hoteliers Federation (POX/HHF) and other organisations.
The project was announced in March 2021 for the cooperation of Destinations and Products, while since July, with the participation of the Chefs Club of Greece (LAE), the Pilot Gastro-Tourism Sign began to be deeloped. The project concerns 3 axes:
1. The placement of Greek local products in the buffets of partner hotels / destinations in a “branded” way
2. The promotion of Greek tourist Destinations through promotional activities in Food Stores
3. The development of a Certificate of Gastro-tourism services for consumers who want to know the flavors & techniques of Greek products.

Thus, since last August (2021), the first three Hoteliers’ Associations have officially decided to participate in the project: Corfu, Ioannina and Naxos. Together with already cooperating individual hotels in these areas, products were placed on their buffets with producers’ signs and the satisfaction of the customers was measured. These results will be communicated in tourist conferences and in cooperating tourist agancies abroad.

In the second development, with the cooperation of the hotels and specialized local tourist offices in the aforementioned areas, Gastrotourism Routes were created and the first acivties were implemented, based on the Standards of the Gastrotourism Label, for programs both inside and outside hotels.

This gave us also the opportunity to enrich the range of products “Authentic Greece”, with new flavors, which will be noticed in the next edition of our Product Catalog.
Stay tuned and detailed information on our (interesting, as we believe) developments will follow.

Authentic Greece Project Team