Η ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ/phrase 

02.03.2021
(GR) “Μη φοβάσαι να σου κλέψουν τις ιδέες σου. Αν οι ιδέες σου είναι καλές, θα χρειαστεί να τις βάλεις με το ζόρι στο μυαλό των ανθρώπων.

Howard Hathaway Aiken (1900 -1973), Αμερικανικός φυσικός και πρωτοπόρος στον τομέα της πληροφορικής, ο οποίος ήταν ο αρχικός σχεδιαστής πίσω από τον υπολογιστή της IBM “Harvard Mark I” – καθώς ο ίδιος οραματίστηκε μια ηλεκτρομηχανική υπολογιστική συσκευή που θα μπορούσε να κάνει γι’ αυτόν πολλή από την “κουραστική” δουλειά (για διαφορικές εξισώσεις που μπορούσε να λύσει μόνο αριθμητικά).
Μια άλλη σημαντική συμβολή του Aiken ήταν η εισαγωγή ενός προγράμματος Master για την Επιστήμη των Υπολογιστών στο Harvard το 1947, σχεδόν μια δεκαετία πριν τα προγράμματα αυτά αρχίσουν να εμφανίζονται σε άλλα πανεπιστήμια.
.

(EN) “Don’t worry about people stealing your ideas. If your ideas are any good, you’ll have to ram them down people’s thoughts.”

Howard Hathaway Aiken (1900 -1973), American physicist and a pioneer in computing, being the original conceptual designer behind IBM’s Harvard Mark I computer, as he envisioned an electro-mechanical computing device that could do much of the tedious work for him (for differential equations that he could only solve numerically)
In addition to his work on the Mark series, another important contribution of Aiken’s was the introduction of a master’s program for computer science at Harvard in 1947, nearly a decade before the programs began to appear in other universities.

.