Η ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ/phrase 

16.06.2021
(GR) “Εμπόδια είναι εκείνα τα τρομακτικά πράγματα που βλέπεις όταν πάρεις τα μάτια σου από το στόχο σου

Henry Ford (1863 – 1947), Aμερικανός βιομήχανος, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford Motor Company. Κατασκεύασε μαζικά το πρώτο αυτοκίνητο που πολλοί Αμερικανοί μεσαίας τάξης μπορούσαν να αγοράσουν.
Η προσήλωσή του στη μείωση του κόστους, οδήγησε σε τεχνικές και επιχειρηματικές καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος franchise με διανομείς σε όλη τη Βόρεια Αμερική και τις μεγάλες πόλεις όλου του πλανήτη. Του αποδίδεται ο “Φορντισμός“: μαζική παραγωγή μη-ακριβών αγαθών με υψηλούς μισθούς στους εργάτες.
Ο Ford στον 1ο ΠΠ ήταν αντιμιλιταριστής και υποστηρικτής του καταναλωτισμού ως εργαλείο παγκόσμιας ειρήνης – αργότερα, για κάποια χρόνια προώθησε τον αντισημιτισμό μέσω της εφημερίδας του, αν και στις εταιρίες του προσλάμβανε μαύρους εργάτες, γυναίκες και ΑΜΕΑ, όταν λίγοι το έκαναν.

(EN) “Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal”

Henry Ford (1863 – 1947), American industrialist, founder of the Ford Motor Company. He developed and mass-manufactured the first automobile that many middle class Americans could afford to buy.
His commitment to systematically lowering costs resulted in many technical and business innovations, including a franchise system that put dealerships throughout North America and major cities on six continents. He is credited with “Fordism“: mass production of inexpensive goods coupled with high wages for workers.
Ford had a global vision, with consumerism as the key to peace, therefore was widely known for his pacifism during World War I, and for promoting antisemitic content; at the same time, Ford was one of the few major corporations actively hiring Black workers, women and handicapped men at a time when doing so was uncommon.