Η ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ/phrase 

17.03.2021
(GR) “Δεν ξέρω αν τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα αν αλλάξουν – αυτό που μπορώ να πω είναι ότι για να γίνουν καλύτερα, πρέπει να αλλάξουν.

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), Γερμανός φυσικός, σατιρικός και Αγγλόφιλος. Ως επιστήμονας, ήταν ο πρώτος στη Γερμανία που κατείχε Πανεπιστημιακή έδρα Καθηγητού ειδικά αφιερωμένη στην Πειραματική Φυσική. Σήμερα είναι γνωστός για τα σημειωματάριά του (“λευκώματα”), που κρατούσε από τις φοιτητικές του μέρες μέχρι το τέλος της ζωής του, και για την ανακάλυψη των δενδροειδών μορφών ηλεκτρικής εκκένωσης που ονομάζονται πλέον “Μορφές Lichtenberg“.
* Τα “λευκώματα” περιέχουν αναφορές που επηρέασαν τον Lichtenberg, τίτλους βιβλίων που διάβασε, αυτοβιογραφικά σκίτσα και μικρές ή μακρές καταχωρίσεις. Σήμερα, θεωρείται ένας από τους καλύτερους δημιουργούς αποφθεγμάτων της δυτικής πνευματικής ιστορίας.

(EN) “I cannot say whether things will get better if they change; what I can say is they must change, if they are to get better”

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), German scientist, satirist and Anglophile. As a scientist, he was the first to hold a professorship explicitly dedicated to experimental physics in Germany. Today, he is remembered for his notebooks (“scrapbooks”), kept from his student days until the end of his life, and for his discovery of the strange tree-like electrical discharge patterns now called “Lichtenberg figures“.
* His”scrapbooks” contain quotations that struck Lichtenberg, titles of books to read, autobiographical sketches, and short or long reflections. Today, he is regarded as one of the best aphorists in Western intellectual history.