Η ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ/phrase 

26.10.2021
(GR) “Δεν μπορεί κάποιος να ανακαλύψει νέους τόπους, χωρίς να αποδεχθεί ότι δεν θα βλέπει την ακτή για πάρα πολύ καιρό.

André Paul Guillaume Gide (1869 – 1951), Γάλλος δοκιμιογράφος και συγγραφέας, βραβευμένος με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1947. H καριέρα του κυμάνθηκε από το κίνημα του συμβολισμού στην αρχή της, έως την αντι-αποικιοκρατία μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων.

Γνωστός για τη δουλειά του στο χώρο της φαντασίας, καθώς και αυτοβιογραφικά έργα του, ο Gide εκθέτει σε δημόσια θέα τη σύγκρουση και την τελική συμφιλίωση μεταξύ των δύο πλευρών της προσωπικότητάς του, που χαρακτηρίζονται αντίστοιχα από την ηθικολογική του εκπαίδευση και μια “παραβατική” σεξουαλική περιπέτεια. Το έργο του Gide είναι μια έρευνα της ελευθερίας, ενώπιον των ηθικολογικών και πουριτανικών περιορισμών, και περιστρέφεται γύρω από τη συνεχή προσπάθεια του να επιτύχει την πνευματική “εντιμότητα”. Η πολιτική του δραστηριότητα είχε διαποτιστεί από το ίδιο ήθος, όπως διαφαίνεται και από την αποκήρυξη του κομμουνισμού, μετά το ταξίδι του στην ΕΣΣΔ, το 1936.

Χαρακτηρίστηκε ο μεγαλύτερος σύγχρονος άνθρωπος των γραμμάτων της Γαλλίας και ο μεγαλύτερος Γάλλος συγγραφέας του 20ου αιώνα.
.

(EN) “One doesn’t discover new lands without consenting to lose sight of the shore for a very long time”

André Paul Guillaume Gide, French essayist and author, awarded the Nobel Prize in Literature in 1947.

His career ranged from its beginnings in the symbolism movement, to the advent of anticolonialism between the two World Wars. Known for his work in the field of fantasy, as well as his autobiographical works, Gide exposes in public the conflict and the final reconciliation between the two sides of his personality, which are characterized respectively by his moral education and a “transgressive” sexual adventure.

Gide’s work can be seen as an investigation of freedom and empowerment in the face of moralistic and puritanical constraints, and centers on his continuous effort to achieve intellectual honesty. His political activity was shaped by the same ethos, as indicated by his repudiation of communism after his 1936 journey to the USSR.

He was described as the greatest modern man of French letters and the greatest French writer of the 20th century.