Η ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ/phrase 

28.06.2022
(GR)”Όταν χορεύεις, ο σκοπός σου δεν είναι να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο πάτωμα – είναι να ευχαριστηθείς το κάθε βήμα της διαδρομής.”

Dr. Wayne Dyer (1940-2015), πολύ γνωστός συγγραφέας και ομιλητής στο πεδίο της Προσωπικής Ανάπτυξης, με πάνω από 30 βιβλία (πρώτο και γνωστότερο το “Your Erroneous Zones” ένα από τα πιό επιτυχημένα όλων των εποχών με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις) και χιλιάδες εμφανίσεις στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε ορφανοτροφεία και προσωρινές οικογένειες.
Υπηρέτησε ως Καθηγητής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής στο Πανεπιστήμιο, δημοσίευσε σε επιστημονικά περιοδικά και ανέπτυξε το δικό του εργαστήριο Συμβουλευτικής. Οι διαλέξεις του για θετική σκέψη στο Πανεπιστήμιο προσέλκυσαν πολλούς φοιτητές – συχνά εξιστορούσε ανέκδοτα από την οικογενειακή του ζωή και επανειλημμένα χρησιμοποιούσε την εμπειρία της ζωής του ως παράδειγμα.
Επηρεασμένος από τον Abraham Maslow, η πρώιμη δουλειά του επικεντρώθηκε σε ψυχολογικά θέματα όπως η Παρακίνηση, όμως από τη δεκαετία του 1990 η εστίασή του μετατοπίστηκε στην πνευματικότητα. προώθησε θέματα όπως η «δύναμη της πρόθεσης» και συνεργάστηκε με τον θιασώτη της εναλλακτικής ιατρικής Deepak Chopra σε μια σειρά από έργα.

(EN)”.When you dance, your purpose is not to get to a certain place on the floor. It’s to enjoy each step along the way.”

Dr. Wayne Dyer (1940-2015), internationally renowned author and speaker in the field of self-development, wrote over 30 books (first and most poppular “Your Erroneous Zones” one of the best-selling books of all time, with an estimated 100 million copies sold to date) and has appeared on thousands of television and radio shows.
His childhood was spent in orphanages and foster homes. He served as a Professor of Counselor Education at St. John’s University in New York City, published in journals and established a private therapy practice. His lectures at St. John’s, which focused on positive thinking, attracted many student; he often recounted anecdotes from his family life, and repeatedly used his own life experience as an example…
Influenced by Abraham Maslow and Albert Ellis, his early work focused on psychological themes such as motivation, self actualization and assertiveness, by the 1990s his focus shifted to spirituality;  he promoted themes such as the “power of intention,” collaborated with alternative medicine advocate Deepak Chopra on a number of projects.