Scroll Top

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΩΗΣ

Ποιότητα Ζωής

Βελτίωση της Ποιότητας Αέρα στην μετά-Covid εποχή

Better Air-Quality in the post-covid era

Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πως η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία μας, ενώ είναι ήδη γνωστές οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία που προκαλούνται από τον ανεπαρκή αερισμό των εσωτερικών χώρων – ακόμη και αν δεν υπάρχει συνωστισμός. Όπως εξηγεί ο γνωστός Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ομώνυμο Εργαστήριο του ΑΠΘ, κος Δημοσθένης Σαρηγιάννης, σε σχετικό άρθρο του στα 100% Hotel Specials “τα αιωρούμενα σωματίδια σε εσωτερικούς χώρους αποτελούν καίριο ζήτημα για την επιστημονική κοινότητα, λόγω των δυσμενών επιπτώσεων  στην ανθρώπινη υγεία”.

Οι εσωτερικοί χώροι, συχνά καλούμενοι και “εργασιακοί”, μπορούν εύκολα να γίνουν εστία λοιμώξεων, αλλεργιών και μετάδοσης ιών, οπότε ο καθαρισμός του αέρα είναι αναγκαίος. “Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης”, λέει ο κος Σαρηγιάννης, “όπως η τρέχουσα πανδημία του covid-19,… υπάρχει ανάγκη να ληφθούν ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία του πληθυσμού σε διάφορες κοινωνικές δομές, και ιδιαίτερα στους εσωτερικούς χώρους”.

Κορωνοϊός και Ατμόσφαιρα
Τη σημασία του αέρα εσωτερικών χώρων, ειδικά στην εποχή της πανδημίας, επισημαίνει και ο ερευνητής Dr George Pavlakis, ερευνητής στις ΗΠΑ με ειδίκευση στη μελέτη ανθρώπινων ρετροϊών και τους εμβολιασμούς: “Ο αέρας των εσωτερικών χώρων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αλλά και από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες ποιοτικής βελτίωσης για την αντιμετώπιση αερογενούς επιδημίας. Ο κορωνοϊός μεταδίδεται κυρίως αερογενώς, που σημαίνει ότι ο αέρας των εσωτερικών χώρων είναι εξαιρετικά σημαντική παράμετρος για τη μετάδοση. Ο ιός βρίσκεται στον αέρα σε πολύ μικρά σωματίδια που του επιτρέπουν να παραμένει στον αέρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Από εκεί μεταδίδεται σε καινούρια θύματα”.
Η αερομεταφορά του κορωνοϊού είναι πλέον αποδεκτό ότι αποτελεί τρόπο μετάδοσης ΠΟΛΥ συχνότερο και ευκολότερο από τη φυσική επαφή  και ο γνωστός μας πλέον CDC των ΗΠΑ άλλαξε τη σύσταση περί μετάδοσης: η νέα σύσταση είναι ότι ιοί όπως ο SARS-CoV-2 μπορούν να προσκολληθούν στην επιφάνεια των αιωρούμενων σωματιδίων και να παραμείνουν για ώρες ή και μέρες στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα μετάδοσης.

Εξαερισμός χώρων και καθαρισμός αέρα
Την 1η Μαρτίου 2021, ο ΠΟΥ δημοσίευσε τον οδικό χάρτη για καλύτερο εξαερισμό. Το έγγραφο καθορίζει συγκεκριμένους στόχους και μέτρα που μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις και οργανισμοί, για να βελτιώσουν τον Αερισμό και να κάνουν τους χώρους τους ασφαλέστερους. Ειδικά με το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου και την μεταφορά των δραστηριοτήτων εσωτερικά, είναι πολύ σημαντικό χώροι όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα τροφίμων, να είναι προετοιμασμένα για να υποδεχθούν πελάτες με πρόσθετη ασφάλεια, που σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία και επιλογές για τους πελάτες. Όπως επισημαίνει ο κος Παυλάκης: “Όλοι οι επαγγελματίες πρέπει να βρουν τρόπο να διευκολύνουν μελλοντικές δράσεις που αποσκοπούν σε καλύτερο αέρα! Όσο γρηγορότερα βρούμε λύσεις, τόσο ευκολότερα θα απαλλαγούμε από τον κορωνοϊό”.

Έτσι μπαίνουν στη ζωή μας οι συσκευές Απολύμανσης & Καθαρισμού Αέρα – συσκευές που καθαρίζουν την ατμόσφαιρα ενός χώρου από σωματίδια ρυπαντών, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα αέρα του εσωτερικού χώρου. Ο κος Σαρηγιάννης προτείνει να τοποθετηθούν τέτοια συστήματα σε όλους τους κλειστούς χώρους, και δη εμπορικούς, ως ένα επιπλέον μέτρο προφύλαξης από τον κορωνοϊό: “Οι συσκευές απολύμανσης του αέρα εσωτερικών χώρων μπορούν να επιτύχουν μια μείωση του σωματιδιακού και ιικού φορτίου κατά 55% με 93%, ανάλογα με τον όγκο του αέρα και τις διαστάσεις των χώρων”.  Αυτά τα μηχανήματα βασίζονται σε διάφορες τεχνολογίες, από προηγμένα φίλτρα έως εκπομπή ριζών υδροξυλίου (όπως αυτό που βασίζεται το ερευνητικό έργο DeHotair), χρήση ακτινοβολίας UVC ή και συνδυασμούς τους, για να συγκρατούν ή και να εξουδετερώνουν ατμοσφαιρικά μικροσωματίδια (PM), ιούς, βακτηρίδια, μικροοργανισμούς, σκόνη, τοξίνες καπνού, νεκρά κύτταρα δέρματος κατοικίδιων, ακόμη και οσμές.

Δείτε εκτενή παρουσίαση του θέματος και των διαθέσιμων τεχνολογιών στο 100% Hotel Specials το εξαιρετικό αφιέρωμα  “Καθαρισμός & Απολύμανση Αέρα Επαγγελματικών Χώρων“.

ENGLISH SUMMARY: “Better Air-Quality in the post-covid era”

It is scientifically proven that air pollution can negatively affect our health, while the adverse health effects caused by insufficient indoor ventilation are already known – even if there is no overcrowding. As the well-known Professor Demosthenes Sarigiannis (of Environmental Engineering at the homonymous Laboratory of the Aristotle University of Thessaloniki), explains in a relevant article in the 100% Hotel Specials “indoor particulate matter is a key issue for the scientific community due to adverse effects on humans”.

Indoors, often referred to as “workplaces”, can easily become a source of infection, allergies and virus transmission, so air purification is essential. “In emergencies,” says Mr. Sarigiannis, “like the current pandemic of covid-19, there is a need to take special measures to improve air quality in order to ensure the health of the population in various social structures, and especially indoors ”.

The importance of indoor air, especially in the time of the pandemic, is pointed out by the researcher Dr George Pavlakis, a researcher in the USA specializing in the study of human retroviruses and vaccinations: “Indoor air is one of the biggest problems but also one of the greater opportunities for quality improvement in the face of an airborne epidemic. Coronavirus is mainly transmitted aerogenously, which means that indoor air is an extremely important parameter for transmission. The virus is in the air in very small particles that allow it to remain in the air for a long time.

This is how Disinfection & Air Purification devices come into our lives – devices that clean the atmosphere of a space from pollutant particles, thus improving the indoor air quality. These devices rely on a variety of technologies, from advanced filters to the emission of hydroxyl radicals (such as the one that DeHotair research is based on ), use of UVC radiation or combinations thereof, to retain or even neutralize atmospheric microparticles (PM), viruses, , microorganisms, dust, tobacco toxins, dead pet skin cells, and even odors.

See an extensive presentation of the topic and the available technologies at the 100% Hotel Specials excellent report “Cleaning & Disinfection of Air in Commercial Buildings“.