Scroll Top

ΤΑ ΝΕΑΜΑΣ

“Αυθεντικά” Νέα, Δράσεις μας & Αναφορές Μέσων

“ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ”: συμμετοχή στο Coco-mat Roadhow – παρουσίαση στο AthensBC Hotel, 17/3/2022

“Authenticity, Sustainability & Gastronomy”: presentation at the Coco-mat RoadShow, 17/3/22

[GR] Παρουσίαση στο AthensBC Hotel, 17.03.22 – Coco-mat RoadShow.
“Αυθεντικότητα, Αειφορία, Γαστρονομία: οι νέες τάσεις ως εργαλεία για πωλήσεις”

Με αφορμή την αρχή μιας πολλά υποσχόμενης τουριστικής σεζόν, η COCO-MAT διοργανώνει τα Road Show Business Events, με σκοπό την προβολή και προώθηση νέων πρακτικών και τάσεων της ξενοδοχειακής αγοράς με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από διάφορους τομείς του τουρισμού.
Το επόμενο ραντεβού “Hospitality goes live Athens – The Future is now”, έχει οριστεί για την Πέμπτη 17 Μαρτίου, 11.00 – 17.00, στο ξενοδοχείο COCO-MAT Athens BC, που βρίσκεται στην οδό Φαλήρου 5 (Αθήνα, περιοχή Μουσείου Ακρόπολης).

Η συνάντηση απευθύνεται σε επιχειρηματίες του τουρισμού (ξενοδοχεία, boutique hotels, μικρά και μεγάλα καταλύματα, βίλλες, αρχιτέκτονες, designers, κ.ά.) αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν, να μοιραστούν καινοτόμες σκέψεις και ιδέες, προσωπικές ιστορίες και επιτυχημένες πρακτικές στο χώρο της φιλοξενίας, ειδικά σε ένα χαλαρό κλίμα.
Δείτε την Ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφή.

Διακεκριμένοι εκπρόσωποι με εμπειρία και γνώση στον χώρο του τουρισμού αλλά και της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης θα μας μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, καλές πρακτικές πάνω στον τομέα τους, τις αλλαγές που έρχονται στον τομέα της ενέργειας, της διαχείρισης contracts με travel agencies και εκπαίδευσης προσωπικού, της προσέγγισης του φιλοξενούμενου, της γαστρονομίας ως εργαλείο πώλησης, τις νέες μορφές και τάσεις του τουρισμού, νέα από την αγορά, αλλά και στα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα ελκυστικό περιεχόμενο, concept της επιχείρησης.
Δείτε πλήρες Πρόγραμμα σε μορφή pdf.

Η AUTHENTIC GREECE έχει την τιμή να συμμετέχει με μια παρουσίαση (προγραμματισμένη στις 13.55) με θέμα: “Βιωσιμότητα, Αυθεντικότητα & Γαστρονομία: αξιοποίηση των νέων τάσεων για διαμόρφωση Επώνυμων Τουριστικών εμπειριών και αύξηση πωλήσεων”
Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις νέες ανάγκες του υπεύθυνου καταναλωτή-τουρίστα, που διαμορφώνουν νέες τάσεις στην Διατροφή και τον Τουρισμό, που με τη σειρά τους προσφέρουν ευκαιρίες για νέα τουριστικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, αυξάνοντας τις δυνατότητες για Επικοινωνία, Πωλήσεις και Πιστότητα.

[ENG] “Presentation at AthensBC Hotel, 17.03.22 – Coco-mat RoadShow
“Authenticity, Sustainability, Gastronomy: new trends as tools for sales”.

At the beginning of a promising tourist season, COCO-MAT organizes the Road Show Business Events, in order to promote new practices and trends of the hotel market with distinguished speakers from various sectors of tourism.
The next appointment “Hospitality goes live Athens – The Future is now“, is scheduled for Thursday, March 17, 11.00 – 17.00, at the COCO-MAT Athens BC Hotel, located at 5 Falirou Street (Athens, Acropolis Museum area).

The meeting is addressed to tourism entrepreneurs (hotels, boutique hotels, small and large accommodation, villas, architects, designers, etc.) but also to all those who are interested to be informed, to share innovative thoughts and ideas, personal stories and successful practices in space of hospitality.
See the Announcement for more information and
the full Program (pdf).

AUTHENTIC GREECE has the honor to participate with a presentation (scheduled at 13.55) on: “Authenticity, Sustainability & Gastronomy: using the new trends to shape branded Tourist experiences and increase sales
Our goal is to highlight the new needs of the “responsible” consumer-tourist, who leads new trends in Nutrition and Tourism, which in turn offer opportunities for new tourism Products and Services, increasing the possibilities for Communication, Sales and customer Loyalty.