ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συνεισφέρουν στην αυθεντικότητά μας

Τι είναι το We Do Local

Το «We do local» είναι ένα πρότυπο πιστοποίησης τουριστικών επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκε για να πιστοποιεί επιχειρήσεις που ενισχύουν την τοπική παραγωγή και οικονομία και προάγουν την ελληνική φιλοξενία. Πιστοποιεί επιχειρήσεις που τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν, προβάλλουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, το περιβάλλον και την αειφορία του τόπου τους.

Το We do local είναι μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία κάτω από την οποία μία επιχείρηση λειτουργεί:

  • Διαδίδοντας τα τοπικά ήθη και έθιμα
  • Παρουσιάζοντας την τοπική κουζίνα
  • Υποστηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς
  • Με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία
  • Στηρίζοντας το τοπικό εργατικό δυναμικό

Το We do local καλύπτει την ανάγκη για επιστροφή στις ρίζες και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Μια επιχείρηση που πιστοποιείται, καλύπτει την ανάγκη της να προσφέρει ένα προϊόν διαφορετικό, με ουσία, και ποιότητα, καθώς επίσης και να στηρίξει την οικονομία και τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Ένας επισκέπτης/καταναλωτής που επισκέπτεται μια πιστοποιημένη επιχείρηση καλύπτει την ανάγκη του να δοκιμάσει ένα προίόν που θα του προσφέρει την πραγματική εμπειρία του τόπου τον οποίο επισκέπτεται, των ανθρώπων του και των πρώτων υλών που παράγει. Επιπλέον, καλύπτει την ανάγκη του να λειτουργήσει με γνώμωνα την αειφορία και τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για το We Do Local μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του (www.wedolocal.gr), όπου μπορείτε να δείτε και τις Πιστοποιημένες επιχειρήσεις-Μέλη του: ΜΕΛΗ WDL.

Επιπλέον, αρκετό φωτογραφικό υλικό μπορείτε να δείτε στη Σελίδα του Δικτύου στο facebook.