Η ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ/phrase 

20.07.2022
(GR)”Στις μέρες μας, ένας άνθρωπος που λέει ότι ένα πράγμα δεν μπορεί να γίνει, τείνει να διακόπτεται από κάποιον “ηλίθιο” που το πραγματοποιεί!”

Elbert Green Hubbard (1856–1915), Αμερικανός συγγραφέας, εκδότης, και φιλόσοφος – περιέγραφε τον ευατό του σαν “αναρχιστή“. Έκανε επιτυχία αρχικά ως περιοδεύων πωλητής εταιρίας ταχυδρομικών πωλήσεων, αλλά σήμερα είναι γνωστός ως ο ιδρυτής της Κοινότητας Χειροτεχνών Roycroft στη Νέα Υόρκη, εκπρόσωπο της διεθνούς Κίνησης Τεχνών και Τεχνιτών, που είχε μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της Αρχιτεκτονικής και του Σχεδίου στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα.
Ανάμεσα στις πολλές εκδόσεις του ήταν το 9-τομο “Μικρά Ταξίδια στα σπιτικά των μεγάλων” και η μικρή αλλά γνωστή ιστορία “Ένα Μήνυμα στον Γκαρσία“, ένα δοκίμιο που εκφράζει την αξία της ατομικής πρωτοβουλίας και της ευσυνειδησίας στην εργασία.

(EN)”In these days, a man who says a thing cannot be done, is quite apt to be interrupted by some “idiot” doing it !”

Elbert Green Hubbard (1856–1915), American writer, publisher, artist, and philosopher – described himself as an “anarchist”. He met early success as a traveling salesman with a mail order company, but today he is known as the founder of the Roycroft Artisan Community in New York (which had a strong influence on the development of American architecture and design in the early 20th century), an influential exponent of the “Arts and Crafts Movement“.
Among his many publications were the nine-volume work Little Journeys and the short story “A Message to Garcia“,  an essay expressing the value of individual initiative and conscientiousness in work.