ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΙΑΣ

Ελιές Καλαμών

ΤΟΠΟΣ:

Καλαμάτα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

200/370 gr –  1/2 kg  – 3,3/5,3 kg – 13,5/2 kg

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ:

ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ