ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ

ΓΛΥΚΟ ΒΥΣΣΙΝΟ

ΤΟΠΟΣ:

Αργολίδα / Αρκαδία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

250 gr / 450 gr / 3 kg

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ:

ΚΙΑΝΩΝ