Η ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ / PHrase

Ένα "Newsletter" Παρακίνησης & Αυθεντικότητας

Η Φράση της Εβδομάδας” (ή απλά “Η ΦΡΑΣΗ”) είναι Newsletter Παρακίνησης και Ενημέρωσης που σας στέλνουμε κάθε εβδομάδα στο e-mail σας και αποτελείται από ένα χρήσιμο Απόφθεγμα Παρακίνησης,  συνοδευόμενο από Νέα Διατροφής ή/και Τουρισμού.

“Phrase of the Week” (or simply “The PHRASE”) is a Motivational Newsletter that we send to your e-mail and consists of a useful Proverb or Quote – accompanied by News about Nutrition or/and Tourism.

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 18.05.2022

Franklin P. Jones : “Εμπειρία είναι αυτό το απίθανο πράγμα που σου επιτρέπει να αναγνωρίζεις …” / “Experience is that marvelous thing that enables you to recognize a …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 10.05.2022

Walter Inglis Anderson: “Οι ζωές μας βελτιώνονται μόνο όταν αναλαμβάνουμε ρίσκα – και το πρώτο και πιό δύσκολο ρίσκο …” / “Our lives improve only when we take chances – and the first and most difficult risk we can take …”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 03.05.2022

Alphonse Karr: “Κάποιοι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια – εγώ είμαι ευγνώμων …”/ “Some people grumble because roses have thorns; I am thankful …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 29.03.2022 [Vincent van Gogh]

Vincent van Gogh: “Οι ψαράδες ξέρουν ότι η θάλασσα είναι επικίνδυνη και η καταιγίδα …….”/ “The fishermen know that the sea is dangerous and the storm …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 15.03.2022

“Αν επιθυμούμε τα πράγματα να παραμείνουν όπως είναι, …….”/ “If we want things to stay as they are, …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 09.03.2022

“Τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο από μια ιδέα, όταν …….”/ “Nothing is more dangerous than an idea, when …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 02.03.2022

“Η ιστορία μας διδάσκει ότι οι άνθρωποι και τα έθνη συμπεριφέρονται σοφά μόνο όταν …….”/ “History teaches us that men and nations behave wisely once they …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 23.02.2022

“Πολλές από τις αποτυχίες στη ζωή έχουν προέλθει από ανθρώπους που δεν συνειδητοποίησαν …….”/ “Many of life ‘s failures are people who did not realise how …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 16.02.2022

“Ίσως θα ήταν μια καλή ιδέα αν οι διάφορες χώρες του κόσμου ανταλλάσσουν περιστασιακά …….”/ “It might be a good idea if the various countries of the world would occasionally swap …..”

“ΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ” / “PHRASE” – 08.02.2022

“Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων: αυτοί που δουλεύουν και αυτοί που παίρνουν …..”/ “There are two kinds of people: those who work and those who take the …”