Scroll Top

ΤΑ ΝΕΑΜΑΣ

“Αυθεντικά” Νέα, Δράσεις μας & Αναφορές Μέσων

Συνέδριο ΠΡΟΤΟΥΡ: Αυθεντικότητα, Γαστρονομία, Βιωσιμότητα & Εμπειρίες – Ρόδος, 01.04.2022

Conference: Authenticity, Gastronomy, Sustainability & Experiences – Rhodes event, 01.04.2022

[GR] Συμμετοχή & Παρουσιάσεις εκδήλωσης με ΠΡΟΤΟΥΡ – Ρόδος, 01.04.2022
“Αυθεντικότητα, Βιωσιμότητα, Γαστρονομία: διαμόρφωση Επώνυμων Τουριστικών εμπειριών μέσα από τοπικές συνεργασίες”

Ήταν μεγάλη τιμή να συμμετέχουμε με παρουσίαση αλλά και στη διοργάνωση μιας πολύ σημαντικής εκδήλωσης στη Ρόδο, την Παρασκευή, 01/04/22, με θέμα: “Οικοδομώντας το μέλλον των Προορισμών στη νέα εποχή: Αυθεντικότητα, Εμπειρίες, Γαστρονομία και τοπικές Συνεργασίες”.
Σύμφωνα και με προηγούμενες ανακοινώσεις μας, την εσπερίδα-σεμινάριο διοργάνωσε ο ΠΡΟΤΟΥΡ (Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού) σε συνεργασία και με άλλους φορείς του νησιού και με το έργο “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ”, στο Νεστορίδειο Μέλαθρο, και την συντόνισε η Αρχισυντάκτης της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ Ρόδου, δημοσιογράφος κα Μαίρη Φώτη.

Η εσπερίδα-συνέδριο κάλυψε σε σημαντικό βαθμό τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Τουριστικοί Προορισμοί στη “νέα εποχή” και το πώς οι τάσεις για Αυθεντικότητα, Εμπειρίες και Γαστροτουρισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμησή τους μέσα από τοπικές συνέργειες που μεγιστοποιούν αλλά και διαχέουν το τουριστικό εισόδημα.
Το άνοιγμα έκανε εκ μέρους των οργανωτών ο Διευθυντής του ΠΡΟΤΟΥΡ κος Διονύσης Τσιλιγκίρης, ενώ χαιρετισμό απήυθυνε και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) κος Γρηγόρης Τάσιος, εκπρόσωπος του έργου “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ”.
Ακολούθησαν ομιλίες (βλ παρακάτω) από τους Dr. Μιχάλη Τοανόγλου (Καθηγητής Τουριστικών-Ξενοδοχειακών Σπουδών, Jeonju University, South Korea – ιδρυτικό μέλος ΕΠΟΤ), Αναστάσιο Κιναλή (Area Manager, Market Management – Lodging, Expedia Group), Δημήτρη Η. Βασιλείου (ιδρυτής Authentic Greece και Project Manager “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ”) και Αντα Καραγιάννη (Πρόεδρος ΕΠΟΤ – Tourism Think Tank).

Παρεμβάσεις έγιναν από τους Γιώργο Τζιάλλα (Regional Director, WTTC), Αλέξανδρο Πασσάλη (Εντεταλμένος σύμβουλος Βιώσιμου Τουρισμού & Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου), Νίκο Χριστοφόρου (Πρόεδρος Λέσχης Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου & Κυκλάδων), Γιώργο Ματσίγκος (Πρόεδρος Συλλ. Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεκανήσου) και Αναστάσιο Χατζηλιαμή (Γεν. Γραμμ. Ενωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου).
** δείτε παρακάτω τους συνδέσμους για το υλικό του Συνεδρίου….

[ENG] Participation in the PROTOUR conference in Rhodes, 01.04.2022 
“Authenticity, Sustainability, Gastronomy: branded tourism experiences through local cooperation”

It was a great pleasure and honor that we participated in a very important event in Rhodes, on Friday, 01/04/22, under the title:
Building the future of Destinations in the new era: Authenticity, Experiences, Gastronomy and local Collaborations“.
The event was organized by PROTOUR (Organization for the Promotion of Rhodes Tourism) in collaboration with other organizations of Rhodes, at Nestorideio Melathro, in cooperation with Project “Local & Branded” and various local organizations, and was coordinated by the Editor-in-Chief of DIMOKRATIKI Rhodes, journalist Ms. Mary Foti,

The event covered, as previously announced, the challenges faced by Tourist Destinations in the “new era” and how the trends for Authenticity, Experiences and Gastrotourism can be used for their reconstruction through local synergies that maximize and diffuse tourism income.
Speakers included: Dr. Michalis Toanoglou (Professor of Tourism-Hotel Studies, Jeonju University, South Korea – founding member of EPOT), George Tziallas (Regional Director, WTTC), Anastasios Kinalis (Area Manager, Market Management – Lodging, Expedia Group), Dimitris E. Vassiliou (founder of Authentic Greece and Project Manager “LOCAL & BRANDED”) and Anda Karagianni (President of EPOT – Tourism Think Tank).
Sort speeches were given by representatives of Tourism & Production of the Dodecanese: PROTOUR, project “LOCAL & BRANDED” (HHF, Authentic Greece), Rhodes Hoteliers Association (EXR), Chefs Club of Dodecanese & Cyclades, Dodecanese Tourist Agents Association, Dodecanese Hotel Managers Association etc
** follow the links below for the conference material…. 

Συμπεράσματα & Παρουσιάσεις

Δείτε στην περιοχή “Βιβλιοθήκη/Ποιότητα Ζωής & Αειφορία” για τα Συμπεράσματα του Συνεδρίου και τις βασικές παρουσιάσεις (σε μορφή pdf).

*** Δείτε επίσης την κοινή συνέντευξη δύο ομιλητών του Συνεδρίου (Βασιλείου, Τοανόγλου) με σχετικό περιεχόμενο, με τίτλο “Ο επανασχεδιασμός του Τουρισμού είναι επιλογή επιβίωσης των Προορισμών“.

Conclusions & Presentations

You can see the “Library/Quality of Life & Sustainability” area of our website for the conference Conclusions and the basic Presentations (in pdf).